website templates free download

Yol-gok

 sestava na modrý pásek = 4. kup
 

Mobirise

Yol-gok je sestava, kterou je potřeba se naučit pro úspěšné složení zkoušky na modrý pásek - 4.kup.

Julgok byl pseudonym velkého filosofa a učence Il (1536-1584), zvaného též “Konfucius Koreje”. Celkem 38 pohybů této sestavy symbolizuje místo jeho narození na 38. rovnoběžce. Diagram tulu znamená učení.

5. kup

Cvičí studenti se zelenomordým páskem (5. kup).

5. -> 4. kup

Pro zkoušky na modrý pásek 4. kup.Úvodní postoj: Narani junbi sogi


01. Annun sogi

02. Annun so orun joomuk kaunde ap jirugi

03. Annun so wen joomuk kaunde ap jirugi

     techniky 02. a 03. v rychlém pohybu (fast motion)

04. Annun sogi

05. Annun so wen joomuk kaunde ap jirugi

06. Annun so orun joomuk kaunde ap jirugi

     techniky 05. a 06. v rychlém pohybu (fast motion)

07. Orun gunnun so anpalmok kaunde yop makgi

08. Wen najunde apcha busigi poloha rukou jako při technice 07.

09. Wen gunnun so kaunde jirugi

10. Wen gunnun so kaunde bandae jirugi

     techniky 09. a 10. v rychlém pohybu (fast motion)

11. Wen gunnun so anpalmok kaunde yop makgi

12. Orun najunde apcha busigi poloha rukou jako při technice 11.

13. Orun gunnun so kaunde jirugi

14. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi

     techniky 13. a 14. v rychlém pohybu (fast motion)

15. Orun gunnun so sonbadak kande golcho makgi

16. Orun gunnun so sonbadak kaunde bandae golcho makgi

17. Orun gunnun so kaunde jirugi

     techniky 16. a 17. s pokračujícím pohybem (continuous motion)

18. Wen gunnun so sonbadak kaunde golcho makgi

19. Wen gunnun so sonbadak kaunde bandae golcho makgi

20. Wen gunnun so kaunde jirugi techniky 19. a 20. s pokračujícím pohybem (continuous motion)

21. Orun gunnun so kaunde jirugi

22. Orun guburyo junbi sogi A

23. Wen kaunde yopcha jirugi

24. Wen gunnun so ap palkup bandae taerigi

25. Wen guburyo junbi sogi A

26. Orun kaunde yopcha jirugi

27. Orun gunnun so ap palkup bandae taerigi

28. Orun niunja so sang sonkal makgi

29. Orun gunnun so sun sonkut kaunde tulgi

30. Wen niunja so sang sonkal makgi

31. Wen gunnun so sun sonkut kande tulgi

32. Wen gunun so bakat palmok nopunde yop makgi

33. Wen gunnun so kaunde bandae jirugi

34. Orun gunun so bakat palmok nopunde yop makgi

35. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi

36. Twigi, Wen kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi

37. Orun gunnun so doo palmok nopunde makgi

38. Wen gunnun so doo palmok nopunde makgi