site builder

GDPR a zásady zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas OSVČ Filipu Gavlasovi, IČO: 87849615, se sídlem Bezručova 165, Frýdek - Místek 738 01, provozovatel (dále jen provozovatel) webových stránek https://www.tkdonline.cz, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– e-mail

Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, ke kterému dojde odesláním těchto údajů a jej nutné je zpracovat za účelem informování o vzájemné spolupráci při příležitosti online tréninku. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 5 let. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu (na info@tkdonline.cz) nebo dopisu na kontaktní údaje viz výše.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Kontakt
V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@tkdonline.cz.